Przetargi rozstrzygnięte z 2023 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim
tryb zamówienia: podstawowy (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp)
nr sprawy: GOPS.271.3.2023
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 17 marca 2023  09:00
wynik postępowania: wynik postępowania znajduje się pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl 

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)