Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim stałym miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Kijewo Królewskie.

Kijewo Królewskie, dnia 01 lutego 2023 roku. GOPS.271.2.2023 Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej netto mniejszej niż 130 000 zł  Z a p y t a n i e    o f e r t o w [...]

„Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania z terenu Gminy Kijewo Królewskie w 2023 roku”.

Zapytanie ofertowego w sprawie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej netto mniejszej niż 130 000 zł Kijewo Królewskie, dnia 03 stycznia 2023 roku. GOPS.271.1.2023 ZAPYTANIE OFERTOWE Gminny Ośrodek [...]

„Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania z terenu Gminy Kijewo Królewskie”.

Kijewo Królewskie, dnia 03 stycznia 2022 roku.Zapytanie ofertowego w sprawie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej netto mniejszej niż 130 000 zł GOPS.271.2.2022 ZAPYTANIE OFERTOWE Gminny Ośrodek Pomocy [...]

„Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim stałym miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Kijewo Królewskie.

Kijewo Królewskie, dnia 03 stycznia 2022 roku. GOPS.271.1.2022 Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej netto mniejszej niż 130 000 zł Z a p y t a n i e  o f e r t o w [...]

Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem stałego zameldowania jest Gmina Kijewo Królewskie.

Kijewo Królewskie, dnia 17 grudnia 2020 roku. GOPS.271.3.2020 Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30.000 [...]

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania z terenu Gminy Kijewo Królewskie.

Kijewo Królewskie, dnia 17 grudnia 2020 roku. GOPS.271.2.2020 Zapytanie ofertowego w sprawie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 000 [...]

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania z terenu Gminy Kijewo Królewskie

Kijewo Królewskie, dnia 20 stycznia 2020 roku.Zapytanie ofertowego w sprawie zamówienia publicznego, którego wartośćnie przekracza wyrażonej w złotych polskichrównowartości kwoty 30 000 euroZAPYTANIE OFERTOWEw sprawie zamówienia [...]

metryczka