Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem stałego zameldowania jest Gmina Kijewo Królewskie.

Kijewo Królewskie, dnia 17 grudnia 2020 roku. GOPS.271.3.2020 Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30.000 [...]

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania z terenu Gminy Kijewo Królewskie.

Kijewo Królewskie, dnia 17 grudnia 2020 roku. GOPS.271.2.2020 Zapytanie ofertowego w sprawie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 000 [...]

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania z terenu Gminy Kijewo Królewskie

Kijewo Królewskie, dnia 20 stycznia 2020 roku.Zapytanie ofertowego w sprawie zamówienia publicznego, którego wartośćnie przekracza wyrażonej w złotych polskichrównowartości kwoty 30 000 euroZAPYTANIE OFERTOWEw sprawie zamówienia [...]

metryczka