Przetargi rozstrzygnięte z 2011 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Dożywianie dzieci w szkołach z terenu gminy Kijewo Królewskie.

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim, Kijewo Królewskie 54a, 86-253 Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GOPS-P/2/2011
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 23 grudnia 2011  09:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Firma Gastronomiczno-Usługowo-Handlowa „HEŃKO” Piotr Nowicki, ul. Rynkowa 7, 86-260 Unisław. Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: oferta najkorzystniejsza z ofert niepodlegających odrzuceniu, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert – 100%.  

zamówienie na:

Dożywianie dzieci i młodzieży z terenu gminy Kijewo Królewskie

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim, Kijewo Królewskie 54a, 86-253 Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GOPS-P/1/2011
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 12 stycznia 2011  11:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: „DISCO-BAR” Michał Dombrzalski, Przysiersk 74, 86-122 Bukowiec Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena - 100%.  

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)