Przetargi rozstrzygnięte z 2012 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Zorganizowanie i przeprowadzenie : 1. Kursów zawodowych, 2. Treningu kompetencji i umiejętności społecznych, 3. Doradztwa zawodowego, 4. Programu Aktywności Lokalnej – dla rodziców dzieci niepełnosprawnych i osób niepełnosprawnych

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim, Kijewo Królewskie 54a, 86-253 Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GOPS-P/1/2012-POKL
wartość: powyżej 14 tysięcy euro
termin składania ofert: 29 maja 2012  09:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Fundacja Gospodarcza Pro Europa, ul. Warszawska 4/7, 87-100 Toruń. Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza z ofert niepodlegających odrzuceniu, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena 100%.  

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)