Przetargi rozstrzygnięte z 2013 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)zamówienie na:

Dożywianie dzieci w szkołach z terenu gminy Kijewo Królewskie

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim, ul. Chełmińska 7B, 86-253 Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GOPS.341.3.2013
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 20 grudnia 2013  09:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe, Wojciech Iwicki, 89-525 Sucha, Sucha 65 B. Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert – 100%.  

zamówienie na:

Zorganizowanie i przeprowadzenie : 1. Kursów zawodowych, 2. Treningu kompetencji społecznych, 3. Doradztwa zawodowego, 4. Programu Aktywności Lokalnej

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim, ul. Chełmińska 7B, 86-253 Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GOPS.341.2.2013.POKL
wartość: powyżej 14 tysięcy euro
termin składania ofert: 6 maja 2013  09:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: P.U.H. "ELIM" Ośrodek Doskonalenia Zawodowego, ul. Małcużyńskiego 11, 86-105 Świecie Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena 100%.  

zamówienie na:

Dożywianie dzieci w szkołach z terenu gminy Kijewo Królewskie.

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim, ul. Chełmińska 7B, 86-253 Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GOPS.341.1.2013
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 18 stycznia 2013  09:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Firma Gastronomiczno-Usługowo-Handlowa „HEŃKO” Piotr Nowicki, ul. Rynkowa 7, 86-260 Unisław. Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert – 100%.  

Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)