Przetargi unieważnione z 2011 roku

Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (7)  |  Przetargi unieważnione (1)

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Dożywianie dzieci i młodzieży z terenu gminy Kijewo Królewskie

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim, Kijewo Królewskie 54a, 86-253 Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GOPS-P/1/2010
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 4 stycznia 2011  11:00
przyczyna unieważnienia: Uzasadnienie prawne - Art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Uzasadnienie faktyczne - Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zadania pod nazwą „Dożywianie dzieci i młodzieży z terenu gminy Kijewo Królewskie” kwotę 80.200,00 zł brutto. Cena oferty najkorzystniejszej – najniższej, wynosi 138.607,20 zł brutto. W związku z powyższym unieważniono postępowanie.  

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)