Terminy składania wniosków na okres świadczeniowy 2016/2017Zgodnie z art. 21 ust. 6 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195) informujemy o terminach składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego wydawane będą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim od dnia 01.04.2016 r. tj. od dnia wejście w życie ustawy, w godzinach i dniach pracy Ośrodka: poniedziałek – 7.15 – 15.15 wtorek – 7.15 – 16.30 środa – 7.15 – 15.15 czwartek – 7.15 – 15.15 piątek – 7.15 – 14.00

Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się z dniem wejścia w życie ustawy tj. 1 kwietnia 2016 r. i kończy się dnia 30 września 2017 r. W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na w/wym. okres rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2014. Prawo do świadczenia ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu (art. 48 w./cyt. ustawy)

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, prawo do świadczenia wychowawczego, na podstawie tego wniosku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Ustalenie i wypłata świadczenia wychowawczego w przypadku złożenia wniosku w terminie od 01.04.2016 r. do 01.07.2016 r. następuje w terminie 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami (art. 48 w./cyt. ustawy)

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego przyjmowane będą od dnia 1 kwietnia 2016 r.
Wnioski mogą być składane także drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 056 686-70-54 bądź bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim.

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Karpińska (15 marca 2016)
Opublikował: Agnieszka Karpińska (15 marca 2016, 15:38:41)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Karpińska (15 marca 2016, 15:46:03)
Zmieniono: zmiana tytułu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1178