Termin składania wniosków na okres świadczeniowy 2017/2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim zgodnie z art. 21 ust. 6 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o  pomocy państwa w wychowaniu dzieci informuje:

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 wydawane i przyjmowane będą od dnia 01.08.2017 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim w godzinach i dniach pracy Ośrodka.

Wnioski mogą być składane także drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego.

Przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2017/2018 rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2016.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2017 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku nastąpi do dnia 31 października 2017 r.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września 2017 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 30 listopada 2017 r.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października 2017 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 31 grudnia 2017 r.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada 2017 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 31 stycznia 2018 r.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia 2017 r. do dnia 31 stycznia 2018 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do ostatniego dnia lutego 2018 r.Dodatkowo przypomina się, że prawo do świadczenia ustala się najpóźniej od dnia złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Karpińska (25 lipca 2017)
Opublikował: Agnieszka Karpińska (25 lipca 2017, 15:42:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 507