Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2024

Zdjęcie

W związku z ogłoszeniem programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2024, tut. Ośrodek zaprasza osoby chcące skorzystać z tej formy pomocy do zgłaszania się do GOPS

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.


Adresatami Programu są:

1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Uczestnik nie ponosi odpłatności za usługę w ramach programu.

W przypadku otrzymania środków na realizację, Program realizowany będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim.

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Smakulska (18 września 2023)
Opublikował: Agnieszka Smakulska (18 września 2023, 11:24:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 413